Закони

Во продолжение можете да ги погледнете актуелните закони според кои се регулира работењето на ДСД „Пелагонија“ – Скопје.