Јавни набавки

ДСД „Пелагонија“ – Скопје врши јавни набавки согласно планот за јавни набавки.

Деталните информации ќе ги најдете на веб-страницата на e-nabavki.gov.mk/