Резултати од конкурси

Во продолжение можете да ги преземете резултатите од конкурсите за вдомување во ДСД „Пелагонија“ – Скопје.

Наслов
Конкурси и резултати септември 5, 2023
Конкурси и резултати октомври 3, 2022
Конкурси и резултати октомври 3, 2022
Конкурси и резултати октомври 3, 2022
Конкурси и резултати октомври 3, 2022
Конкурси и резултати октомври 3, 2022
Конкурси и резултати септември 16, 2022
Конкурси и резултати септември 16, 2022