Edukimi i studentëve

Dokumentet

Raportoni një problem

PËR SHTËPINË TONË STUDENTE

Veprimtaria kryesore e Konviktit Studentor “Pelagonia” është akomodimi i studentëve, edukimi dhe edukimi i tyre, i realizuar përmes planeve dhe programeve të përcaktuara me rregullore ligjore Ministria për Arsim dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit në Maqedoninë e Veriut.

Si institucion me interes publik, konvikti u ofron studentëve akomodim, ushqim, kujdes shëndetësor, kulturo-argëtues, sportiv-rekreativ dhe aktivitete të tjera.

  • Numri i shtretërve

    “Pelagonia” ka 997 shtretër, si vijon: - Numri i shtretërve për nxënësit e vitit II, III, IV, V dhe VI. dhe të diplomuar: 797 - Numri i shtretërve për studentët e vitit të parë: 200

  • I destinuar për studentë

    Është i dedikuar për studentë nga viti I - IV. të cilët kanë nevojë për akomodim në shtëpi (sepse studiojnë jashtë vendbanimit) dhe plotësojnë kriteret sipas një konkursi të shpallur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në fillim të vitit studimor.

Studentët janë
direktor3

Misioni ynë është të ndërtojmë vazhdimisht besimin, besueshmërinë dhe respektin e studentëve për ta. Studentët janë të parët për ne, dëshirat dhe nevojat e tyre janë prioriteti kryesor për ne. Ne përpiqemi të përmbushim qëllimet tona dhe për këtë arsye duhet të vazhdojmë të rrisim vazhdimisht efikasitetin tonë.

Agim Fejzulahu

-

Drejtor

0

dhoma te rinovuara

0

studentë të kënaqur

0

vite ekzistence

Pyetjet e bëra më shpesh

одговор.

Одговор 2

Одговор 3

Pyetja juaj nuk është ndër pyetjet e marra tashmë? Dërgoni mesazhin tuaj në ekipin tonë.