Blerjet publike

DSD “Pelagonija” – Shkup bën prokurimin publik në përputhje me planin e prokurimit publik.

Informacione të hollësishme mund të gjeni në ueb faqen e-nabavki.gov.mk/