Informacion për studentët

Njoftim

Konvikti Shtetëror Studentor “Pelagoniјa” njofton të gjithë qiramarrësit studentë, si dhe publikun e gjerë, se pas masave të marra nga institucionet kompetente, u konstatua se të gjitha tamponët në vaktin e kontrollit, si dhe në sipërfaqet e punës, ishin negative. , pra nuk u gjet asnjë bakter që do të shkaktonte helmim të përdoruesve të …

Njoftim Read More »

Lista e studentëve të pranuar dhe studentëve të përjashtuar nga pjesëmarrja pas kundërshtimeve

Të dashur studentë, Në përputhje me Konkurs për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërore për studentë dhe konviktet private për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2022/2023, më poshtë po publikojmë listat e studentëve të pranuar dhe studentëve të liruar nga pjesëmarrja. ndaj kundërshtimeve. Студенти ослободени …

Lista e studentëve të pranuar dhe studentëve të përjashtuar nga pjesëmarrja pas kundërshtimeve Read More »

Konkurs për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërore për studentë dhe konviktet private për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2022/2023

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për Organizimin e Punës së Organeve të Amdinistratës Shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr. 58/00, 44/02, 82/08,167/10 dhe  51/11 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut  nr. 96/19 dhe  110/19 neni 24 të Ligjit për Standardin e Studentit (“ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 15/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, …

Konkurs për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërore për studentë dhe konviktet private për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2022/2023 Read More »