Edukimi për studentët

Zbritje në qendrat edukative për nxënës nga DSD “Pelagonija” – Shkup!

Nëse jeni student dhe akomodoheni në konviktin shtetëror studentor DSD “Pelagonija” – Shkup, klikoni në secilën nga qendrat arsimore dhe mësoni përfitimet që kemi ofruar për ju!