Lajmet

Lexoni lajmet më të fundit në lidhje me punën tonë, aktivitetet e studentëve, ngjarjet dhe ngjarjet aktuale etj.

Rezultatet e konkursit për akomodim në konviktet studentore për studentët e viteve të dyta dhe të larta të studimeve për vitin akademik 2023-2024
05Sht

Rezultatet e konkursit për akomodim në konviktet studentore për studentët e viteve të dyta dhe të larta të studimeve për vitin akademik 2023-2024

Kundërshtim për rezultatet e publikuara,çdo student mund të parashtrojë drejtëpërdrejtë në konviktin ku ka aplikuar për akomodim, në afat prej 5 ditëve nga shpallja e…

Konkurs për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërore për studentë dhe konviktet private për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2023/2024
14Kor

Konkurs për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërore për studentë dhe konviktet private për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2023/2024

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për Organizimin e Punës së Organeve të Amdinistratës Shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “…

Njoftim
11Jan

Njoftim

Konvikti Shtetëror Studentor “Pelagoniјa” njofton të gjithë qiramarrësit studentë, si dhe publikun e gjerë, se pas masave të marra nga institucionet kompetente, u konstatua se…

Lista e studentëve që aplikuan në afatin e dytë të regjistrimit
03Tet

Lista e studentëve që aplikuan në afatin e dytë të regjistrimit

Të dashur studentë, Sipas konkursit publikojmë listën e studentëve të pranuar në periudhën e dytë të regjistrimit dhe listën e studentëve të pranuar pas kundërshtimeve.…

Lista e studentëve të pranuar dhe studentëve të përjashtuar nga pjesëmarrja pas kundërshtimeve
16Sht

Lista e studentëve të pranuar dhe studentëve të përjashtuar nga pjesëmarrja pas kundërshtimeve

Të dashur studentë, Në përputhje me Konkurs për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërore për studentë dhe konviktet private për…

Konkurs për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërore për studentë dhe konviktet private për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2022/2023
15Kor

Konkurs për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërore për studentë dhe konviktet private për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2022/2023

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për Organizimin e Punës së Organeve të Amdinistratës Shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “…