Për drejtorin

Qëllimi kryesor i Konviktit Shtetëror të Studentëve “Pelagonia” është të ofrojë qëndrim të sigurt dhe të këndshëm, kushte cilësore për arsimim dhe zhvillim personal të studentëve. Prandaj, ne vazhdimisht po përpiqemi të përmirësojmë shërbimet tona sipas nevojave të studentëve. Ne përpiqemi të ofrojmë një mjedis mësimi të drejtë, të sigurt, argëtues dhe të respektueshëm, ku studentët mund të zhvillojnë dhe shkëmbejnë ide dhe të ndjehen të motivuar dhe të bëjnë gjithmonë më të mirën e tyre. Misioni ynë është të ofrojmë mundësitë më të mira të akomodimit për studentët, të ofrojmë shërbime me cilësi të lartë si rehati, siguri dhe argëtim, në mënyrë që ata të përjetojnë një qëndrim të paharrueshëm.

Agim Fejzulahu

-

Drejtor

direktor3

BIOGRAFIA E SHKURTËR

Emri dhe mbiemri: Agim Fejzulahu

Viti i lindjes: 1986

Arsimi:
– Arsimi fillor në shkollën fillore “25 Maj” – Shkup
– Arsimi i mesëm “Zef Lush Marku” – Shkup
– Bachelor në Drejtësi Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë
– Master në shkenca politike dhe të drejta të njeriut – Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

Gjuha amtare: Shqip
Gjuhë të huaja: maqedonisht, anglisht, turqisht
Përvoja e punës: IP Qendra Ndërkomunale për punë sociale të qytetit të Shkupit