Për konviktin tonë

Misioni ynë është të ndërtojmë vazhdimisht besimin, besueshmërinë dhe respektin e studentëve për ta. Studentët janë të parët për ne, dëshirat dhe nevojat e tyre janë prioriteti kryesor për ne. Ne përpiqemi të përmbushim qëllimet tona dhe për këtë arsye duhet të vazhdojmë të rrisim vazhdimisht efikasitetin tonë. Studentët janë pushtet, studentët janë pushtet!

slide2

QELLIMI JONE

Veprimtaria kryesore e DSD “Pelagonia” është akomodimi dhe ushqimi për nxënësit, edukimi dhe edukimi i tyre, i realizuar përmes planeve dhe programeve të përcaktuara me rregulloret ligjore MASH dhe Byrosë për zhvillimin e arsimit në RS të Maqedonisë.

Veprimtaria edukative në shtëpi organizohet në grupe. Pas mbërritjes, studentët do të sistemohen në dhoma dhe do të njihen me artikulimin dhe organizimin e përditshëm të jetës dhe punës në shtëpi, për të formuar zakone të një kulture të jetesës kolektive, duke zhvilluar ndjenjën e detyrës dhe përgjegjësisë, si dhe respektin dhe tolerancën e ndërsjellë. .

Është i dedikuar për studentë nga viti I – IV. të cilët kanë nevojë për akomodim në shtëpi (sepse studiojnë jashtë vendbanimit) dhe plotësojnë kriteret sipas një konkursi të shpallur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në fillim të vitit studimor.

Si institucion me interes publik, konvikti u ofron studentëve akomodim, ushqim, kujdes shëndetësor, kulturo-argëtues, sportiv-rekreativ dhe aktivitete të tjera.

DSD “Pelagonia” ka 997 shtretër, si më poshtë:

– Numri i shtretërve për nxënësit e vitit II, III, IV, V dhe VI. dhe të diplomuar: 797
– Numri i shtretërve për studentët e vitit të parë: 200

Galeri