Lista e studentëve që aplikuan në afatin e dytë të regjistrimit

Të dashur studentë, Sipas konkursit publikojmë listën e studentëve të pranuar në periudhën e dytë të regjistrimit dhe listën e studentëve të pranuar pas kundërshtimeve. Me respekt, Konvikti shtetëror studentor “Pelagonia” – Shkup