сопштенија

Државните студентски домови чекаат насоки за „новата нормалност“ во објектите

Државните студентски домови во Скопје, Битола и Штип веќе два месеци се празни откако Владата донесе одлука да се затворат поради пандемијата на Ковид-19. Но, со олабавувањето на мерките и најавите за јунска испитна сесија, се отвори прашањето колку и дали овие објекти се спремни да одговорат на т.н. „нова нормалност“. Тие се уште немаат …

Државните студентски домови чекаат насоки за „новата нормалност“ во објектите Read More »

II Конкурс за прием на студенти 2020/2021 година

  I.1. Во студиската 2020/2021 година во државните студентски домови и други соодветни објекти за сместување во Република Северна Македонија во приватните студентски домови ќе се примаат редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија и тоа: Реден број СТУДЕНТСКИ ДОМ МЕСТО Број на легла …

II Конкурс за прием на студенти 2020/2021 година Read More »

Конкурс за прием на студенти 2020/2021 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08,167/10 и 51/11 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19)), член 24 од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, …

Конкурс за прием на студенти 2020/2021 година Read More »